Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Spånga-Tensta

Det går 1,4 journalister på tusen invånare i Spånga-Tensta.

Det gör stadsdelsområdet till det 11:e journalisttätaste i Stockholms kommun (av 14). Spånga-Tensta är ungefär lika journalisttätt som Härnösands kommun.

4,9 1,4 SödermalmHägersten-LiljeholmenSkarpnäckKungsholmenNorrmalmEnskede-Årsta-VantörÖstermalmBrommaÄlvsjöFarstaSpånga-Tensta: 1,4Spånga-TenstaHässelby-VällingbySkärholmenRinkeby-Kista
I hela Stockholms kommun går det 4,9 journalister på tusen invånare, och i riket 1,4.

Nästan var tredje journalist bor i Stockholms kommun. Men även inom kommunen är snedfördelningen kraftig. Södermalms stadsdelsområde är mer än 25 gånger så journalisttätt som Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

De stadsdelar inom Spånga-Tensta där det bor allra flest journalister är: Solhem .

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.