Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Kungsholmen

Det går 6,2 journalister på tusen invånare i Kungsholmen.

Det gör stadsdelsområdet till det 4:e journalisttätaste i Stockholms kommun (av 14). Kungsholmen är tio gånger journalisttätare än Mölndals kommun.

4,9 1,4 SödermalmHägersten-LiljeholmenSkarpnäckKungsholmen: 6,2KungsholmenNorrmalmEnskede-Årsta-VantörÖstermalmBrommaÄlvsjöFarstaSpånga-TenstaHässelby-VällingbySkärholmenRinkeby-Kista
I hela Stockholms kommun går det 4,9 journalister på tusen invånare, och i riket 1,4.

Nästan var tredje journalist bor i Stockholms kommun. Men även inom kommunen är snedfördelningen kraftig. Södermalms stadsdelsområde är mer än 25 gånger så journalisttätt som Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

De stadsdelar inom Kungsholmen där det bor allra flest journalister är: Kungsholmen .

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.