Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Bodens kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Boden.

Det gör kommunen till den 213:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Boden kommer på plats 213. 1,4 Boden: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 9 journalister i Bodens kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 38. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

7 av journalisterna i Boden bor i utpräglade villaområden.

3 av journalisterna i Boden bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Norrbottens län är Luleå med 2,2 journalister per tusen invånare. Boden kommer på 11:e plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Piteå 1,1 · Luleå 2,2 · Älvsbyn 0,5 · Gällivare 0,3 · Jokkmokk 1,0 · Överkalix 0,3.

Motsvarande värde för några andra kommuner i glesbefolkad region i Norrland: Kiruna 1,2 · Hudiksvall 1,1 · Kramfors 0,4 · Kalix 0,3 · Lycksele 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.