Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Luleå kommun

Det går 2,2 journalister på tusen invånare i Luleå.

Det gör kommunen till den 7:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Luleå kommer på plats 7. 1,4 Luleå: 2,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 164 journalister i Luleå kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 103. Här är alltså journalisterna överrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

29 procent av journalisterna i Luleå bor i utpräglade villaområden.

36 procent av journalisterna i Luleå bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Luleå är den journalisttätaste kommunen i Norrbottens län, följd av Kiruna (1,2) och Piteå (1,1 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Piteå 1,1 · Boden 0,3 · Älvsbyn 0,5 · Kalix 0,3 · Överkalix 0,3.

Motsvarande värde för några andra större städer i Norrland: Umeå 2,1 · Östersund 1,7 · Gävle 1,2 · Skellefteå 0,9 · Örnsköldsvik 0,6.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.