Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Älvsbyns kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Älvsbyn.

Det gör kommunen till den 167:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Älvsbyn kommer på plats 167. 1,4 Älvsbyn: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Älvsbyns kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 11. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Älvsbyn bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Älvsbyn bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Norrbottens län är Luleå med 2,2 journalister per tusen invånare. Älvsbyn kommer på 10:e plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Arvidsjaur 0,9 · Piteå 1,1 · Luleå 2,2 · Boden 0,3 · Jokkmokk 1,0.

Motsvarande värde för några andra kommuner i glesbefolkad region i Norrland: Härnösand 1,4 · Kiruna 1,2 · Bollnäs 1,1 · Kramfors 0,4 · Kalix 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.