Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Gällivare kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Gällivare.

Det gör kommunen till den 231:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Gällivare kommer på plats 231. 1,4 Gällivare: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Gällivare kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 25. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Gällivare bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Norrbottens län är Luleå med 2,2 journalister per tusen invånare. Gällivare kommer på 14:e plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Kiruna 1,2 · Boden 0,3 · Jokkmokk 1,0 · Överkalix 0,3 · Pajala 0,6.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Norrland: Malå 0,6 · Norsjö 0,5 · Hofors 0,4 · Sandviken 0,4 · Ovanåker 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.