Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Övertorneå kommun

Det går 0,8 journalister på tusen invånare i Övertorneå.

Det gör kommunen till den 79:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Övertorneå kommer på plats 79. 1,4 Övertorneå: 0,8
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Övertorneå kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 7. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Övertorneå bor i utpräglade villaområden.

Den journalisttätaste kommunen i Norrbottens län är Luleå med 2,2 journalister per tusen invånare. Övertorneå kommer på 6:e plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Haparanda 0,8 · Kalix 0,3 · Överkalix 0,3 · Pajala 0,6.

Motsvarande värde för några andra glesbygdkommuner i Norrland: Nordmaling 0,6 · Bräcke 0,5 · Ljusdal 0,4 · Ånge 0,2 · Ragunda 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.