Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Överkalix kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Överkalix.

Det gör kommunen till den 228:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Överkalix kommer på plats 228. 1,4 Överkalix: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor en enda journalist i Överkalix kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 5. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Norrbottens län är Luleå med 2,2 journalister per tusen invånare. Överkalix kommer på 13:e plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Luleå 2,2 · Boden 0,3 · Gällivare 0,3 · Övertorneå 0,8 · Kalix 0,3 · Pajala 0,6.

Motsvarande värde för några andra glesbygdkommuner i Norrland: Vindeln 0,7 · Nordmaling 0,6 · Sollefteå 0,3 · Ånge 0,2 · Strömsund 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.