Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Arvidsjaurs kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Arvidsjaur.

Det gör kommunen till den 62:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Arvidsjaur kommer på plats 62. 1,4 Arvidsjaur: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 6 journalister i Arvidsjaurs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 9. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

2 av journalisterna i Arvidsjaur bor i utpräglade villaområden.

2 av journalisterna i Arvidsjaur bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Norrbottens län är Luleå med 2,2 journalister per tusen invånare. Arvidsjaur kommer på 5:e plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Norsjö 0,5 · Malå 0,6 · Sorsele 0,4 · Piteå 1,1 · Skellefteå 0,9 · Älvsbyn 0,5 · Jokkmokk 1,0 · Arjeplog 0,7.

Motsvarande värde för några andra kommuner i glesbefolkad region i Norrland: Härnösand 1,4 · Söderhamn 1,1 · Bollnäs 1,1 · Kramfors 0,4 · Kalix 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.