Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Skellefteå kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Skellefteå.

Det gör kommunen till den 66:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Skellefteå kommer på plats 66. 1,4 Skellefteå: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 65 journalister i Skellefteå kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 97. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

35 procent av journalisterna i Skellefteå bor i utpräglade villaområden.

13 procent av journalisterna i Skellefteå bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västerbottens län är Umeå med 2,1 journalister per tusen invånare. Skellefteå kommer på 2:a plats, av 15.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Arvidsjaur 0,9 · Vindeln 0,7 · Norsjö 0,5 · Piteå 1,1 · Robertsfors 0,4 · Umeå 2,1.

Motsvarande värde för några andra större städer i Norrland: Luleå 2,2 · Östersund 1,7 · Sundsvall 1,6 · Gävle 1,2 · Örnsköldsvik 0,6.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.