Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Lycksele kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Lycksele.

Det gör kommunen till den 265:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Lycksele kommer på plats 265. 1,4 Lycksele: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Lycksele kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 17. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Västerbottens län är Umeå med 2,1 journalister per tusen invånare. Lycksele kommer på 15:e plats, av 15.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Vindeln 0,7 · Norsjö 0,5 · Bjurholm 0,8 · Malå 0,6 · Sorsele 0,4 · Storuman 0,7 · Vilhelmina 0,3 · Åsele 0,7.

Motsvarande värde för några andra kommuner i glesbefolkad region i Norrland: Härnösand 1,4 · Söderhamn 1,1 · Piteå 1,1 · Haparanda 0,8 · Kramfors 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.