Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Umeå kommun

Det går 2,1 journalister på tusen invånare i Umeå.

Det gör kommunen till den 8:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Umeå kommer på plats 8. 1,4 Umeå: 2,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 251 journalister i Umeå kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 162. Här är alltså journalisterna överrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

23 procent av journalisterna i Umeå bor i utpräglade villaområden.

37 procent av journalisterna i Umeå bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

Stadsdelarna där det bor allra flest journalister är: Öst på stan · Väst på stan · Grubbe · Sandbacka · Haga.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Umeå är den journalisttätaste kommunen i Västerbottens län, följd av Skellefteå (0,9) och Bjurholm (0,8 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Vindeln 0,7 · Nordmaling 0,6 · Skellefteå 0,9 · Robertsfors 0,4 · Vännäs 0,6.

Motsvarande värde för några andra större städer i Norrland: Luleå 2,2 · Östersund 1,7 · Sundsvall 1,6 · Gävle 1,2 · Örnsköldsvik 0,6.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.