Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Vilhelmina kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Vilhelmina.

Det gör kommunen till den 227:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Vilhelmina kommer på plats 227. 1,4 Vilhelmina: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Vilhelmina kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 9. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Västerbottens län är Umeå med 2,1 journalister per tusen invånare. Vilhelmina kommer på 14:e plats, av 15.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Lycksele 0,2 · Storuman 0,7 · Dorotea 0,7 · Åsele 0,7 · Strömsund 0,1.

Motsvarande värde för några andra glesbygdkommuner i Norrland: Övertorneå 0,8 · Vindeln 0,7 · Sorsele 0,4 · Sollefteå 0,3 · Överkalix 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.