Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Vännäs kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Vännäs.

Det gör kommunen till den 138:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Vännäs kommer på plats 138. 1,4 Vännäs: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Vännäs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 12. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Vännäs bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västerbottens län är Umeå med 2,1 journalister per tusen invånare. Vännäs kommer på 9:e plats, av 15.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Vindeln 0,7 · Nordmaling 0,6 · Bjurholm 0,8 · Umeå 2,1.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Norrland: Krokom 0,3 · Ockelbo 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.