Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Norsjö kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Norsjö.

Det gör kommunen till den 171:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Norsjö kommer på plats 171. 1,4 Norsjö: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Norsjö kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 5. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Västerbottens län är Umeå med 2,1 journalister per tusen invånare. Norsjö kommer på 11:e plats, av 15.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Arvidsjaur 0,9 · Vindeln 0,7 · Malå 0,6 · Lycksele 0,2 · Skellefteå 0,9.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Norrland: Hofors 0,4 · Sandviken 0,4 · Ovanåker 0,4 · Gällivare 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.