Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Robertsfors kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Robertsfors.

Det gör kommunen till den 185:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Robertsfors kommer på plats 185. 1,4 Robertsfors: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 3 journalister i Robertsfors kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 9. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Robertsfors bor i utpräglade villaområden.

Den journalisttätaste kommunen i Västerbottens län är Umeå med 2,1 journalister per tusen invånare. Robertsfors kommer på 12:e plats, av 15.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Skellefteå 0,9 · Umeå 2,1.

Motsvarande värde för några andra glesbygdkommuner i Norrland: Pajala 0,6 · Sorsele 0,4 · Ånge 0,2 · Strömsund 0,1 · Ragunda 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.