Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Bjurholms kommun

Det går 0,8 journalister på tusen invånare i Bjurholm.

Det gör kommunen till den 83:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Bjurholm kommer på plats 83. 1,4 Bjurholm: 0,8
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Bjurholms kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 4. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Västerbottens län är Umeå med 2,1 journalister per tusen invånare. Bjurholm kommer på 3:e plats, av 15.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Vindeln 0,7 · Nordmaling 0,6 · Lycksele 0,2 · Örnsköldsvik 0,6 · Åsele 0,7 · Vännäs 0,6.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Norrland: Krokom 0,3 · Ockelbo 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.