Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Nordmalings kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Nordmaling.

Det gör kommunen till den 144:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Nordmaling kommer på plats 144. 1,4 Nordmaling: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Nordmalings kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 9. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

2 av journalisterna i Nordmaling bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Västerbottens län är Umeå med 2,1 journalister per tusen invånare. Nordmaling kommer på 10:e plats, av 15.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Bjurholm 0,8 · Örnsköldsvik 0,6 · Umeå 2,1 · Vännäs 0,6.

Motsvarande värde för några andra glesbygdkommuner i Norrland: Övertorneå 0,8 · Pajala 0,6 · Överkalix 0,3 · Vilhelmina 0,3 · Ånge 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.