Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Östersunds kommun

Det går 1,7 journalister på tusen invånare i Östersund.

Det gör kommunen till den 13:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Östersund kommer på plats 13. 1,4 Östersund: 1,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 104 journalister i Östersunds kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 82. Här är alltså journalisterna överrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

18 procent av journalisterna i Östersund bor i utpräglade villaområden.

35 procent av journalisterna i Östersund bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Östersund är den journalisttätaste kommunen i Jämtlands län, följd av Åre (1,2) och Berg (0,7 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Berg 0,7 · Krokom 0,3 · Bräcke 0,5 · Strömsund 0,1 · Ragunda 0,0.

Motsvarande värde för några andra större städer i Norrland: Luleå 2,2 · Sundsvall 1,6 · Gävle 1,2 · Skellefteå 0,9 · Örnsköldsvik 0,6.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.