Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Bergs kommun

Det går 0,7 journalister på tusen invånare i Berg.

Det gör kommunen till den 103:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Berg kommer på plats 103. 1,4 Berg: 0,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Bergs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 9. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Berg bor i utpräglade villaområden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Jämtlands län är Östersund med 1,7 journalister per tusen invånare. Berg kommer på 3:e plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Härjedalen 0,2 · Åre 1,2 · Östersund 1,7 · Ånge 0,2 · Bräcke 0,5.

Motsvarande värde för några andra turism- och besöksnäringskommuner i Norrland: Jokkmokk 1,0 · Dorotea 0,7 · Arjeplog 0,7 · Storuman 0,7.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.