Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Åre kommun

Det går 1,2 journalister på tusen invånare i Åre.

Det gör kommunen till den 29:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Åre kommer på plats 29. 1,4 Åre: 1,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 13 journalister i Åre kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 14. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

30 procent av journalisterna i Åre bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Jämtlands län är Östersund med 1,7 journalister per tusen invånare. Åre kommer på 2:a plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Berg 0,7 · Krokom 0,3.

Motsvarande värde för några andra turism- och besöksnäringskommuner i Norrland: Jokkmokk 1,0 · Dorotea 0,7 · Arjeplog 0,7 · Storuman 0,7 · Härjedalen 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.