Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Krokoms kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Krokom.

Det gör kommunen till den 208:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Krokom kommer på plats 208. 1,4 Krokom: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Krokoms kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 20. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

4 av journalisterna i Krokom bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Jämtlands län är Östersund med 1,7 journalister per tusen invånare. Krokom kommer på 5:e plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Åre 1,2 · Östersund 1,7 · Strömsund 0,1.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Norrland: Bjurholm 0,8 · Vännäs 0,6 · Ockelbo 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.