Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Bräcke kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Bräcke.

Det gör kommunen till den 178:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Bräcke kommer på plats 178. 1,4 Bräcke: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 3 journalister i Bräcke kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 9. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Bräcke bor i utpräglade villaområden.

Den journalisttätaste kommunen i Jämtlands län är Östersund med 1,7 journalister per tusen invånare. Bräcke kommer på 4:e plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Berg 0,7 · Östersund 1,7 · Ånge 0,2 · Sundsvall 1,6 · Ragunda 0,0.

Motsvarande värde för några andra glesbygdkommuner i Norrland: Övertorneå 0,8 · Pajala 0,6 · Nordmaling 0,6 · Nordanstig 0,5 · Vilhelmina 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.