Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Ragunda kommun

Det bor inga journalister i Ragunda.

Ragunda kommun är en av 11 kommuner där det inte bor en enda yrkesverksam journalist, enligt SJF:s medlemsregister. (Notera dock att eftersom postnummerområden inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha hamnat på ”fel” sida om en kommungräns i vår undersökning.)

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Ragunda kommer på plats 290. 1,4 Ragunda: 0,0
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

I Ragunda kommun bor 5 408 personer. Det är 0,06 procent av svenskarna. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle här ha bott 8 journalister.

Den journalisttätaste kommunen i Jämtlands län är Östersund med 1,7 journalister per tusen invånare. Ragunda kommer på 8:e plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Östersund 1,7 · Bräcke 0,5 · Sundsvall 1,6 · Strömsund 0,1 · Sollefteå 0,3.

Motsvarande värde för några andra glesbygdkommuner i Norrland: Övertorneå 0,8 · Pajala 0,6 · Ljusdal 0,4 · Sorsele 0,4 · Överkalix 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.