Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Örnsköldsviks kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Örnsköldsvik.

Det gör kommunen till den 132:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Örnsköldsvik kommer på plats 132. 1,4 Örnsköldsvik: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 33 journalister i Örnsköldsviks kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 75. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

42 procent av journalisterna i Örnsköldsvik bor i utpräglade villaområden.

36 procent av journalisterna i Örnsköldsvik bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västernorrlands län är Sundsvall med 1,6 journalister per tusen invånare. Örnsköldsvik kommer på 4:e plats, av 7.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Nordmaling 0,6 · Bjurholm 0,8 · Kramfors 0,4 · Åsele 0,7 · Sollefteå 0,3.

Motsvarande värde för några andra större städer i Norrland: Luleå 2,2 · Östersund 1,7 · Sundsvall 1,6 · Gävle 1,2 · Skellefteå 0,9.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.