Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Kramfors kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Kramfors.

Det gör kommunen till den 202:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Kramfors kommer på plats 202. 1,4 Kramfors: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 7 journalister i Kramfors kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 25. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

4 av journalisterna i Kramfors bor i utpräglade villaområden.

2 av journalisterna i Kramfors bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västernorrlands län är Sundsvall med 1,6 journalister per tusen invånare. Kramfors kommer på 5:e plats, av 7.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Härnösand 1,4 · Örnsköldsvik 0,6 · Sollefteå 0,3.

Motsvarande värde för några andra kommuner i glesbefolkad region i Norrland: Kiruna 1,2 · Söderhamn 1,1 · Arvidsjaur 0,9 · Haparanda 0,8 · Lycksele 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.