Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Sundsvalls kommun

Det går 1,6 journalister på tusen invånare i Sundsvall.

Det gör kommunen till den 17:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Sundsvall kommer på plats 17. 1,4 Sundsvall: 1,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 153 journalister i Sundsvalls kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 132. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

38 procent av journalisterna i Sundsvall bor i utpräglade villaområden.

33 procent av journalisterna i Sundsvall bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

Stadsdelarna där det bor allra flest journalister är: Södermalm · Nacksta · Västermalm · Granlo · Stenstan.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Sundsvall är den journalisttätaste kommunen i Västernorrlands län, följd av Härnösand (1,4) och Timrå (0,8 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Ånge 0,2 · Nordanstig 0,5 · Bräcke 0,5 · Härnösand 1,4 · Timrå 0,8 · Sollefteå 0,3 · Ragunda 0,0.

Motsvarande värde för några andra större städer i Norrland: Luleå 2,2 · Umeå 2,1 · Östersund 1,7 · Gävle 1,2 · Örnsköldsvik 0,6.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.