Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Timrå kommun

Det går 0,8 journalister på tusen invånare i Timrå.

Det gör kommunen till den 91:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Timrå kommer på plats 91. 1,4 Timrå: 0,8
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 14 journalister i Timrå kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 25. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

57 procent av journalisterna i Timrå bor i utpräglade villaområden.

14 procent av journalisterna i Timrå bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västernorrlands län är Sundsvall med 1,6 journalister per tusen invånare. Timrå kommer på 3:e plats, av 7.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Härnösand 1,4 · Sundsvall 1,6 · Sollefteå 0,3.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Norrland: .

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.