Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Ånge kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Ånge.

Det gör kommunen till den 248:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Ånge kommer på plats 248. 1,4 Ånge: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Ånge kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 13. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Västernorrlands län är Sundsvall med 1,6 journalister per tusen invånare. Ånge kommer på 7:e plats, av 7.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Berg 0,7 · Härjedalen 0,2 · Ljusdal 0,4 · Nordanstig 0,5 · Hudiksvall 1,1 · Bräcke 0,5 · Sundsvall 1,6.

Motsvarande värde för några andra glesbygdkommuner i Norrland: Övertorneå 0,8 · Vindeln 0,7 · Åsele 0,7 · Sollefteå 0,3 · Vilhelmina 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.