Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Hudiksvalls kommun

Det går 1,1 journalister på tusen invånare i Hudiksvall.

Det gör kommunen till den 47:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Hudiksvall kommer på plats 47. 1,4 Hudiksvall: 1,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 41 journalister i Hudiksvalls kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 50. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

36 procent av journalisterna i Hudiksvall bor i utpräglade villaområden.

21 procent av journalisterna i Hudiksvall bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Gävleborgs län är Gävle med 1,2 journalister per tusen invånare. Hudiksvall kommer på 4:e plats, av 10.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Ånge 0,2 · Ljusdal 0,4 · Nordanstig 0,5 · Söderhamn 1,1 · Bollnäs 1,1.

Motsvarande värde för några andra kommuner i glesbefolkad region i Norrland: Kiruna 1,2 · Piteå 1,1 · Haparanda 0,8 · Älvsbyn 0,5 · Boden 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.