Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Bollnäs kommun

Det går 1,1 journalister på tusen invånare i Bollnäs.

Det gör kommunen till den 43:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Bollnäs kommer på plats 43. 1,4 Bollnäs: 1,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 30 journalister i Bollnäs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 36. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

33 procent av journalisterna i Bollnäs bor i utpräglade villaområden.

26 procent av journalisterna i Bollnäs bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Gävleborgs län är Gävle med 1,2 journalister per tusen invånare. Bollnäs kommer på 3:e plats, av 10.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Ockelbo 0,0 · Ljusdal 0,4 · Ovanåker 0,4 · Falun 2,2 · Hudiksvall 1,1 · Söderhamn 1,1.

Motsvarande värde för några andra kommuner i glesbefolkad region i Norrland: Härnösand 1,4 · Kiruna 1,2 · Piteå 1,1 · Kramfors 0,4 · Lycksele 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.