Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Sandvikens kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Sandviken.

Det gör kommunen till den 204:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Sandviken kommer på plats 204. 1,4 Sandviken: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 14 journalister i Sandvikens kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 51. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

42 procent av journalisterna i Sandviken bor i utpräglade villaområden.

14 procent av journalisterna i Sandviken bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Gävleborgs län är Gävle med 1,2 journalister per tusen invånare. Sandviken kommer på 8:e plats, av 10.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Heby 0,3 · Sala 1,2 · Ockelbo 0,0 · Hofors 0,4 · Gävle 1,2 · Avesta 0,4 · Falun 2,2.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Norrland: Malå 0,6 · Norsjö 0,5 · Ovanåker 0,4 · Gällivare 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.