Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Ljusdals kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Ljusdal.

Det gör kommunen till den 192:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Ljusdal kommer på plats 192. 1,4 Ljusdal: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 8 journalister i Ljusdals kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 26. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

2 av journalisterna i Ljusdal bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Ljusdal bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Gävleborgs län är Gävle med 1,2 journalister per tusen invånare. Ljusdal kommer på 7:e plats, av 10.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Orsa 0,6 · Rättvik 0,9 · Härjedalen 0,2 · Ånge 0,2 · Ovanåker 0,4 · Nordanstig 0,5 · Hudiksvall 1,1 · Bollnäs 1,1.

Motsvarande värde för några andra glesbygdkommuner i Norrland: Åsele 0,7 · Nordmaling 0,6 · Överkalix 0,3 · Vilhelmina 0,3 · Strömsund 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.