Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Nordanstigs kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Nordanstig.

Det gör kommunen till den 162:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Nordanstig kommer på plats 162. 1,4 Nordanstig: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Nordanstigs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 13. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

4 av journalisterna i Nordanstig bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Gävleborgs län är Gävle med 1,2 journalister per tusen invånare. Nordanstig kommer på 5:e plats, av 10.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Ånge 0,2 · Ljusdal 0,4 · Hudiksvall 1,1 · Sundsvall 1,6.

Motsvarande värde för några andra glesbygdkommuner i Norrland: Övertorneå 0,8 · Vindeln 0,7 · Sollefteå 0,3 · Strömsund 0,1 · Ragunda 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.