Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Hofors kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Hofors.

Det gör kommunen till den 190:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Hofors kommer på plats 190. 1,4 Hofors: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Hofors kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 13. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

1 av journalisterna i Hofors bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Gävleborgs län är Gävle med 1,2 journalister per tusen invånare. Hofors kommer på 6:e plats, av 10.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Sandviken 0,4 · Avesta 0,4 · Falun 2,2 · Säter 0,5 · Hedemora 0,2.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Norrland: Malå 0,6 · Norsjö 0,5 · Ovanåker 0,4 · Gällivare 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.