Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Ludvika kommun

Det går 0,8 journalister på tusen invånare i Ludvika.

Det gör kommunen till den 85:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Ludvika kommer på plats 85. 1,4 Ludvika: 0,8
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 21 journalister i Ludvika kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 36. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

61 procent av journalisterna i Ludvika bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Ludvika bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Dalarnas län är Falun med 2,2 journalister per tusen invånare. Ludvika kommer på 4:e plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Hällefors 0,7 · Vansbro 0,3 · Filipstad 0,2 · Gagnef 0,8 · Ljusnarsberg 0,0 · Smedjebacken 0,5 · Borlänge 0,7 · Säter 0,5.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Svealand: Karlskoga 0,9 · Lindesberg 0,5 · Askersund 0,5 · Avesta 0,4 · Arboga 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.