Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Avesta kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Avesta.

Det gör kommunen till den 196:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Avesta kommer på plats 196. 1,4 Avesta: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 9 journalister i Avesta kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 30. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

4 av journalisterna i Avesta bor i utpräglade villaområden.

3 av journalisterna i Avesta bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Dalarnas län är Falun med 2,2 journalister per tusen invånare. Avesta kommer på 10:e plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Heby 0,3 · Norberg 0,7 · Sala 1,2 · Hofors 0,4 · Sandviken 0,4 · Hedemora 0,2.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Svealand: Köping 0,7 · Arvika 0,4 · Arboga 0,3 · Tierp 0,2 · Oxelösund 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.