Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Hedemora kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Hedemora.

Det gör kommunen till den 254:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Hedemora kommer på plats 254. 1,4 Hedemora: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 3 journalister i Hedemora kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 21. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Hedemora bor i utpräglade villaområden.

Den journalisttätaste kommunen i Dalarnas län är Falun med 2,2 journalister per tusen invånare. Hedemora kommer på 13:e plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Smedjebacken 0,5 · Norberg 0,7 · Hofors 0,4 · Avesta 0,4 · Falun 2,2 · Säter 0,5.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Svealand: Sala 1,2 · Enköping 0,9 · Katrineholm 0,8 · Kristinehamn 0,7 · Flen 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.