Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Borlänge kommun

Det går 0,7 journalister på tusen invånare i Borlänge.

Det gör kommunen till den 100:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Borlänge kommer på plats 100. 1,4 Borlänge: 0,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 36 journalister i Borlänge kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 68. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

38 procent av journalisterna i Borlänge bor i utpräglade villaområden.

13 procent av journalisterna i Borlänge bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Dalarnas län är Falun med 2,2 journalister per tusen invånare. Borlänge kommer på 6:e plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Ludvika 0,8 · Leksand 0,7 · Gagnef 0,8 · Falun 2,2 · Säter 0,5.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Svealand: Sala 1,2 · Katrineholm 0,8 · Hällefors 0,7 · Flen 0,4 · Säffle 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.