Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Mora kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Mora.

Det gör kommunen till den 222:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Mora kommer på plats 222. 1,4 Mora: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 6 journalister i Mora kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 28. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

5 av journalisterna i Mora bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Dalarnas län är Falun med 2,2 journalister per tusen invånare. Mora kommer på 11:e plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Orsa 0,6 · Rättvik 0,9 · Leksand 0,7 · Härjedalen 0,2 · Älvdalen 0,1 · Malung-Sälen 0,9 · Vansbro 0,3.

Motsvarande värde för några andra kommuner i glesbefolkad region i Svealand: Sunne 0,2 · Eda 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.