Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Smedjebackens kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Smedjebacken.

Det gör kommunen till den 175:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Smedjebacken kommer på plats 175. 1,4 Smedjebacken: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Smedjebackens kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 14. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

1 av journalisterna i Smedjebacken bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Dalarnas län är Falun med 2,2 journalister per tusen invånare. Smedjebacken kommer på 8:e plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Ludvika 0,8 · Lindesberg 0,5 · Ljusnarsberg 0,0 · Norberg 0,7 · Fagersta 0,3 · Skinnskatteberg 0,2 · Säter 0,5 · Hedemora 0,2.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Svealand: Sigtuna 0,5 · Surahammar 0,4 · Heby 0,3 · Vingåker 0,2 · Degerfors 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.