Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Älvdalens kommun

Det går 0,1 journalister på tusen invånare i Älvdalen.

Det gör kommunen till den 268:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Älvdalen kommer på plats 268. 1,4 Älvdalen: 0,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor en enda journalist i Älvdalens kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 9. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Dalarnas län är Falun med 2,2 journalister per tusen invånare. Älvdalen kommer på 14:e plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Härjedalen 0,2 · Mora 0,3 · Malung-Sälen 0,9.

Motsvarande värde för några andra turism- och besöksnäringskommuner i Svealand: Rättvik 0,9 · Norrtälje 0,6 · Östhammar 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.