Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Orsa kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Orsa.

Det gör kommunen till den 136:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Orsa kommer på plats 136. 1,4 Orsa: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Orsa kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 9. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Orsa bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Dalarnas län är Falun med 2,2 journalister per tusen invånare. Orsa kommer på 7:e plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Rättvik 0,9 · Härjedalen 0,2 · Mora 0,3 · Ljusdal 0,4.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Svealand: Sigtuna 0,5 · Säter 0,5 · Hallsberg 0,4 · Hallstahammar 0,3 · Skinnskatteberg 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.