Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Rättviks kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Rättvik.

Det gör kommunen till den 60:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Rättvik kommer på plats 60. 1,4 Rättvik: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 10 journalister i Rättviks kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 14. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

7 av journalisterna i Rättvik bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Rättvik bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Dalarnas län är Falun med 2,2 journalister per tusen invånare. Rättvik kommer på 2:a plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Orsa 0,6 · Leksand 0,7 · Mora 0,3 · Ljusdal 0,4 · Ovanåker 0,4 · Falun 2,2.

Motsvarande värde för några andra turism- och besöksnäringskommuner i Svealand: Malung-Sälen 0,9 · Norrtälje 0,6 · Östhammar 0,5 · Älvdalen 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.