Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Gagnefs kommun

Det går 0,8 journalister på tusen invånare i Gagnef.

Det gör kommunen till den 86:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Gagnef kommer på plats 86. 1,4 Gagnef: 0,8
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 8 journalister i Gagnefs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 13. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Gagnef bor i utpräglade villaområden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i är med 0,0 journalister per tusen invånare. Gagnef kommer på 1:a plats, av 0.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Ludvika 0,8 · Leksand 0,7 · Vansbro 0,3 · Falun 2,2 · Borlänge 0,7.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner: .

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.