Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Malung-Sälens kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Malung-Sälen.

Det gör kommunen till den 63:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Malung-Sälen kommer på plats 63. 1,4 Malung-Sälen: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 9 journalister i Malung-Sälens kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 13. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Malung-Sälen bor i utpräglade villaområden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Dalarnas län är Falun med 2,2 journalister per tusen invånare. Malung-Sälen kommer på 3:e plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Torsby 0,2 · Älvdalen 0,1 · Mora 0,3 · Vansbro 0,3 · Hagfors 0,4 · Filipstad 0,2.

Motsvarande värde för några andra turism- och besöksnäringskommuner i Svealand: Rättvik 0,9 · Norrtälje 0,6 · Östhammar 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.