Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Arboga kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Arboga.

Det gör kommunen till den 226:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Arboga kommer på plats 226. 1,4 Arboga: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Arboga kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 18. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

En av journalisterna i Arboga bor i ett utpräglat villaområde.

En av journalisterna i Arboga bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Västmanlands län är Sala med 1,2 journalister per tusen invånare. Arboga kommer på 8:e plats, av 10.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Kungsör 0,1 · Eskilstuna 0,9 · Lindesberg 0,5 · Örebro 1,1 · Köping 0,7.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Svealand: Karlskoga 0,9 · Ludvika 0,8 · Filipstad 0,2 · Oxelösund 0,1 · Laxå 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.