Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Sala kommun

Det går 1,2 journalister på tusen invånare i Sala.

Det gör kommunen till den 33:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Sala kommer på plats 33. 1,4 Sala: 1,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 26 journalister i Sala kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 30. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

38 procent av journalisterna i Sala bor i utpräglade villaområden.

15 procent av journalisterna i Sala bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Sala är den journalisttätaste kommunen i Västmanlands län, följd av Västerås (0,9) och Köping (0,7 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Heby 0,3 · Enköping 0,9 · Norberg 0,7 · Fagersta 0,3 · Surahammar 0,4 · Västerås 0,9 · Sandviken 0,4 · Avesta 0,4.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Svealand: Katrineholm 0,8 · Hällefors 0,7 · Kristinehamn 0,7 · Flen 0,4 · Hedemora 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.