Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Västerås kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Västerås.

Det gör kommunen till den 64:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Västerås kommer på plats 64. 1,4 Västerås: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 130 journalister i Västerås kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 195. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

26 procent av journalisterna i Västerås bor i utpräglade villaområden.

33 procent av journalisterna i Västerås bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västmanlands län är Sala med 1,2 journalister per tusen invånare. Västerås kommer på 2:a plats, av 10.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Enköping 0,9 · Köping 0,7 · Sala 1,2 · Surahammar 0,4 · Hallstahammar 0,3.

Motsvarande värde för några andra större städer i Svealand: Falun 2,2 · Karlstad 1,7 · Örebro 1,1 · Nyköping 0,9 · Eskilstuna 0,9.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.