Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Norbergs kommun

Det går 0,7 journalister på tusen invånare i Norberg.

Det gör kommunen till den 105:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Norberg kommer på plats 105. 1,4 Norberg: 0,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Norbergs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 8. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Norberg bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Västmanlands län är Sala med 1,2 journalister per tusen invånare. Norberg kommer på 4:e plats, av 10.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Smedjebacken 0,5 · Fagersta 0,3 · Sala 1,2 · Avesta 0,4 · Hedemora 0,2.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Svealand: Nora 1,2 · Strängnäs 0,9 · Orsa 0,6 · Storfors 0,5 · Surahammar 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.